Alarmavdelningen

I alarmavdelningen får man börja när man fyllt 16 år. Efter att man fyllt 18 år och
genomfört släckningsarbetskursen får man delta i utryckningar. 

Övningar hålls varannan vecka, på onsdag klockan 19.00. 

Med uppehåll i övningarna under sommaren och julen. 

Alla intresserade är välkomna med i verksamheten!