Föreningen

Backgränd FBK är en frivillig brandkår i Backgränd (Karis). 

Brandkåren grundades 1932 och har en aktiv alarm- och ungdomsavdelning.

Kåren har till sin förfogan en släckningsbil, LU 761, en manskapsbil, LU 767, och en skogsbrandsvagn.