Vill du bli brandkårist?

På grund av det stora intresset fortsätter miniorövningarna under våren! 

Det finns inga andra ålderskrav än att du klarar dej utan mamma och pappa på övningen. 

Vi bekantar oss med brandkårsverksamheten genom lätta övningar och lekar. 

 

Inga övningar 2020, återkommer 2021 ! 

 

Välkommen med !