Vill du bli brandkårist?

På grund av det stora intresset fortsätter miniorövningarna under våren! 

Det finns inga andra ålderskrav än att du klarar dej utan mamma och pappa på övningen. 

Vi bekantar oss med brandkårsverksamheten genom lätta övningar och lekar. 

 

Övningar kommer att hållas under hösten 2019, mera info kommer !

 

Välkommen med !