Skriv siffran 10 med bokstäver:
 
 

Kontaktuppgifter

 

Backgränd FBK
Backgrändvägen 663
10300 Karis 

 

Ordförande 
Kim Eliasson 
050-3527290
kim.eliasson(at)gmail.com

 
Kårchef

Ungdomsavdelningen och miniorerna

Christian Wikström
0500-735596
christian.wikstrom(at)brev.fi
Malin Wikström
045-8730069
malin.wikstrom(at)hotmail.fi